БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Анализ на фокус-група за изследване на удовлетвореността на потребностите от социални услуги за хора от третата възраст в община Полски Тръмбеш


Автори:
Николинка Генова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 191-198

Резюме:

The purpose of this article is to highlight the application of the focus group method to offer the needs of social services users in the community in elderly people. This is a qualitative method of exploring, adapting to a purposeful discussion on a problem or group of problems.


Ключови думи:

focus group, research, qualitative analysis, users, people of the third age, needs, social services in the community

Изтегляне


170 изтегляния от 6.7.2019 г.