Стратегии за преодоляване на стигматизацията при лица, общуващи чрез неконвенционални методи


Анна Ройдева

Резюме:

Thе report presents a case study of a nonverbal client and the connection between stigmatization, sign language, and the context in which communication takes place.

Ключови думи:

stigmatization, sign language, ICF.

Изтегляне


64 изтегляния от 6.7.2019 г.
Bulgaria / China / Europe / Germany / Indonesia / Russian Federation / United States