БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Стратегии за преодоляване на стигматизацията при лица, общуващи чрез неконвенционални методи


Автори:
Анна Ройдева

Страници: -

Резюме:

Thе report presents a case study of a nonverbal client and the connection between stigmatization, sign language, and the context in which communication takes place.


Ключови думи:

stigmatization, sign language, ICF.

Изтегляне


88 изтегляния от 6.7.2019 г.