БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Анкетно проучване за нагласите на студенти от специалност „Психология“ за упражняване на доброволчески труд


Автори:
Елена Бораджиева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 23-32

Резюме:

The report discusses the results of an inquiry into the attitudes of students of speciality “Psychology” to volunteer work during their studies at Veliko Tarnovo University.


Ключови думи:

volunteering, attitudes to volunteering, model for capacity building for volunteer work.

Изтегляне


138 изтегляния от 6.7.2019 г.