БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Критерии психологического здоровья профессионала


Автори:
Евгения Журавлева Тверски държавен университет, гр. Твер, Русия
Юлия Гудименко Тверски държавен университет, гр. Твер, Русия

Страници: 63-73

Резюме:

The article presents the state of modern trend in psychological science – the psychology of occupational health. Levels of occupational health are determined. A review of ways to systematize the criteria for psychological health of a professional is made. Prospects for development of psychological health of a professional as scientific field are assessed.


Ключови думи:

occupational health psychology, occupational health criteria, psychological health of a professional, professional identity, professional marginalism.

Изтегляне


160 изтегляния от 6.7.2019 г.