Епохи, 2004 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 145 от 3.7.2017 г.)

Пътят на професор Златозара Гочева в науката
Димитър Бояджиев
(изтегляния 145 от 3.7.2017 г.)

Професор д-р Златозара Гочева. Биографска справка
Димитър Бояджиев
(изтегляния 196 от 3.7.2017 г.)

Библиография на проф. д-р Златозара Гочева
Димитър Бояджиев
(изтегляния 212 от 3.7.2017 г.)

Нови моменти в иконографията на Тракийския конник
Славка Чернева
(изтегляния 172 от 3.7.2017 г.)

Тайнственият отвъден свят на гетите и отвеждащият херос
Неделчо Неделчев
(изтегляния 243 от 3.7.2017 г.)

За култа и паметниците на Зевс Збелсурд в Тракия
Иванка Дончева
(изтегляния 393 от 3.7.2017 г.)

Богът в свещеното пространство
Костадин Рабаджиев
(изтегляния 231 от 3.7.2017 г.)

Дионис – син на Зевс и Семела и бог на виното
Ирина Шопова
(изтегляния 271 от 3.7.2017 г.)

Аполон върху монетите на Месамбрия
Иван Карайотов
(изтегляния 518 от 3.7.2017 г.)

Аспекти на култа към Немезида в Долна Мизия и Тракия
Пепа Лунгарова
(изтегляния 243 от 3.7.2017 г.)

За култа към Кибела в Nicopolis ad Istrum
Павлина Владкова
(изтегляния 190 от 3.7.2017 г.)

Denkmäler des Kybelekultes am Wespontos in vorrömischer Zeit
Манфред Оперман
(изтегляния 218 от 3.7.2017 г.)

Ипатия между легендата и действителността
Димитър Димитров
(изтегляния 209 от 3.7.2017 г.)

Античната и съвременната литературна наука за описанието
Василена Тодоранова
(изтегляния 206 от 3.7.2017 г.)

За йонийския диалект в българските земи през Античността
Мирена Славова
(изтегляния 128 от 3.7.2017 г.)

Два новооткрити надписа от Пизос
Николай Шаранков Христо Буюклиев
(изтегляния 307 от 3.7.2017 г.)

Una singular lucerna con insripción
Марк Майер
(изтегляния 151 от 3.7.2017 г.)

Едно неофициално тълкуване
Мария Костова
(изтегляния 180 от 3.7.2017 г.)

LUCIUS AVRELIUS SU|RUS BUL (euta) CIVITATIS IUS
Димитър Бояджиев
(изтегляния 165 от 3.7.2017 г.)

Медальон с латински надписи от фонда на НАМ
Красимира Карадимитрова
(изтегляния 181 от 3.7.2017 г.)

Историческа Тракия – династии и царства
Кирил Йорданов
(изтегляния 425 от 3.7.2017 г.)

Неизвестен тип бронзови монети на Мостид
Ставри Топалов
(изтегляния 330 от 3.7.2017 г.)

Бележки към епиграфиката на Кабиле
Ивайло Лозанов
(изтегляния 132 от 3.7.2017 г.)

Рим и Тракия (20/30 г. по Хр. е.)
Иван Тодоров
(изтегляния 214 от 3.7.2017 г.)

T. AURELIUS FULVUS legatus legionis III Gallicae in Moesia (68–69)
Лешек Мрозевич
(изтегляния 198 от 3.7.2017 г.)

The New Baptistery at the Episcopal Basilica in Novae
Андрюш Биернаки
(изтегляния 248 от 3.7.2017 г.)