СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2004 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 267 от 3.7.2017 г.)

Пътят на професор Златозара Гочева в науката
Димитър Бояджиев
(изтегляния 249 от 3.7.2017 г.)

Професор д-р Златозара Гочева. Биографска справка
Димитър Бояджиев
(изтегляния 379 от 3.7.2017 г.)

Библиография на проф. д-р Златозара Гочева
Димитър Бояджиев
(изтегляния 345 от 3.7.2017 г.)

Нови моменти в иконографията на Тракийския конник
Славка Чернева
(изтегляния 308 от 3.7.2017 г.)

Тайнственият отвъден свят на гетите и отвеждащият херос
Неделчо Неделчев
(изтегляния 543 от 3.7.2017 г.)

За култа и паметниците на Зевс Збелсурд в Тракия
Иванка Дончева
(изтегляния 706 от 3.7.2017 г.)

Богът в свещеното пространство
Костадин Рабаджиев
(изтегляния 745 от 3.7.2017 г.)

Дионис – син на Зевс и Семела и бог на виното
Ирина Шопова
(изтегляния 435 от 3.7.2017 г.)

Аполон върху монетите на Месамбрия
Иван Карайотов
(изтегляния 982 от 3.7.2017 г.)

Аспекти на култа към Немезида в Долна Мизия и Тракия
Пепа Лунгарова
(изтегляния 419 от 3.7.2017 г.)

За култа към Кибела в Nicopolis ad Istrum
Павлина Владкова
(изтегляния 358 от 3.7.2017 г.)

Denkmäler des Kybelekultes am Wespontos in vorrömischer Zeit
Манфред Оперман
(изтегляния 442 от 3.7.2017 г.)

Ипатия между легендата и действителността
Димитър Димитров
(изтегляния 388 от 3.7.2017 г.)

Античната и съвременната литературна наука за описанието
Василена Тодоранова
(изтегляния 409 от 3.7.2017 г.)

За йонийския диалект в българските земи през Античността
Мирена Славова
(изтегляния 233 от 3.7.2017 г.)

Два новооткрити надписа от Пизос
Николай Шаранков Христо Буюклиев
(изтегляния 603 от 3.7.2017 г.)

Una singular lucerna con insripción
Марк Майер
(изтегляния 255 от 3.7.2017 г.)

Едно неофициално тълкуване
Мария Костова
(изтегляния 312 от 3.7.2017 г.)

LUCIUS AVRELIUS SU|RUS BUL (euta) CIVITATIS IUS
Димитър Бояджиев
(изтегляния 258 от 3.7.2017 г.)

Медальон с латински надписи от фонда на НАМ
Красимира Карадимитрова
(изтегляния 291 от 3.7.2017 г.)

Историческа Тракия – династии и царства
Кирил Йорданов
(изтегляния 1120 от 3.7.2017 г.)

Неизвестен тип бронзови монети на Мостид
Ставри Топалов
(изтегляния 504 от 3.7.2017 г.)

Бележки към епиграфиката на Кабиле
Ивайло Лозанов
(изтегляния 221 от 3.7.2017 г.)

Рим и Тракия (20/30 г. по Хр. е.)
Иван Тодоров
(изтегляния 519 от 3.7.2017 г.)

T. AURELIUS FULVUS legatus legionis III Gallicae in Moesia (68–69)
Лешек Мрозевич
(изтегляния 294 от 3.7.2017 г.)

The New Baptistery at the Episcopal Basilica in Novae
Андрюш Биернаки
(изтегляния 377 от 3.7.2017 г.)