СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2004 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 217 от 3.7.2017 г.)

Пътят на професор Златозара Гочева в науката
Димитър Бояджиев
(изтегляния 208 от 3.7.2017 г.)

Професор д-р Златозара Гочева. Биографска справка
Димитър Бояджиев
(изтегляния 302 от 3.7.2017 г.)

Библиография на проф. д-р Златозара Гочева
Димитър Бояджиев
(изтегляния 291 от 3.7.2017 г.)

Нови моменти в иконографията на Тракийския конник
Славка Чернева
(изтегляния 255 от 3.7.2017 г.)

Тайнственият отвъден свят на гетите и отвеждащият херос
Неделчо Неделчев
(изтегляния 444 от 3.7.2017 г.)

За култа и паметниците на Зевс Збелсурд в Тракия
Иванка Дончева
(изтегляния 600 от 3.7.2017 г.)

Богът в свещеното пространство
Костадин Рабаджиев
(изтегляния 549 от 3.7.2017 г.)

Дионис – син на Зевс и Семела и бог на виното
Ирина Шопова
(изтегляния 385 от 3.7.2017 г.)

Аполон върху монетите на Месамбрия
Иван Карайотов
(изтегляния 848 от 3.7.2017 г.)

Аспекти на култа към Немезида в Долна Мизия и Тракия
Пепа Лунгарова
(изтегляния 362 от 3.7.2017 г.)

За култа към Кибела в Nicopolis ad Istrum
Павлина Владкова
(изтегляния 301 от 3.7.2017 г.)

Denkmäler des Kybelekultes am Wespontos in vorrömischer Zeit
Манфред Оперман
(изтегляния 319 от 3.7.2017 г.)

Ипатия между легендата и действителността
Димитър Димитров
(изтегляния 308 от 3.7.2017 г.)

Античната и съвременната литературна наука за описанието
Василена Тодоранова
(изтегляния 312 от 3.7.2017 г.)

За йонийския диалект в българските земи през Античността
Мирена Славова
(изтегляния 193 от 3.7.2017 г.)

Два новооткрити надписа от Пизос
Николай Шаранков Христо Буюклиев
(изтегляния 512 от 3.7.2017 г.)

Una singular lucerna con insripción
Марк Майер
(изтегляния 217 от 3.7.2017 г.)

Едно неофициално тълкуване
Мария Костова
(изтегляния 263 от 3.7.2017 г.)

LUCIUS AVRELIUS SU|RUS BUL (euta) CIVITATIS IUS
Димитър Бояджиев
(изтегляния 229 от 3.7.2017 г.)

Медальон с латински надписи от фонда на НАМ
Красимира Карадимитрова
(изтегляния 256 от 3.7.2017 г.)

Историческа Тракия – династии и царства
Кирил Йорданов
(изтегляния 941 от 3.7.2017 г.)

Неизвестен тип бронзови монети на Мостид
Ставри Топалов
(изтегляния 455 от 3.7.2017 г.)

Бележки към епиграфиката на Кабиле
Ивайло Лозанов
(изтегляния 196 от 3.7.2017 г.)

Рим и Тракия (20/30 г. по Хр. е.)
Иван Тодоров
(изтегляния 425 от 3.7.2017 г.)

T. AURELIUS FULVUS legatus legionis III Gallicae in Moesia (68–69)
Лешек Мрозевич
(изтегляния 267 от 3.7.2017 г.)

The New Baptistery at the Episcopal Basilica in Novae
Андрюш Биернаки
(изтегляния 340 от 3.7.2017 г.)