СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2004 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 211 от 3.7.2017 г.)

Пътят на професор Златозара Гочева в науката
Димитър Бояджиев
(изтегляния 204 от 3.7.2017 г.)

Професор д-р Златозара Гочева. Биографска справка
Димитър Бояджиев
(изтегляния 279 от 3.7.2017 г.)

Библиография на проф. д-р Златозара Гочева
Димитър Бояджиев
(изтегляния 278 от 3.7.2017 г.)

Нови моменти в иконографията на Тракийския конник
Славка Чернева
(изтегляния 242 от 3.7.2017 г.)

Тайнственият отвъден свят на гетите и отвеждащият херос
Неделчо Неделчев
(изтегляния 390 от 3.7.2017 г.)

За култа и паметниците на Зевс Збелсурд в Тракия
Иванка Дончева
(изтегляния 554 от 3.7.2017 г.)

Богът в свещеното пространство
Костадин Рабаджиев
(изтегляния 453 от 3.7.2017 г.)

Дионис – син на Зевс и Семела и бог на виното
Ирина Шопова
(изтегляния 363 от 3.7.2017 г.)

Аполон върху монетите на Месамбрия
Иван Карайотов
(изтегляния 712 от 3.7.2017 г.)

Аспекти на култа към Немезида в Долна Мизия и Тракия
Пепа Лунгарова
(изтегляния 339 от 3.7.2017 г.)

За култа към Кибела в Nicopolis ad Istrum
Павлина Владкова
(изтегляния 273 от 3.7.2017 г.)

Denkmäler des Kybelekultes am Wespontos in vorrömischer Zeit
Манфред Оперман
(изтегляния 294 от 3.7.2017 г.)

Ипатия между легендата и действителността
Димитър Димитров
(изтегляния 291 от 3.7.2017 г.)

Античната и съвременната литературна наука за описанието
Василена Тодоранова
(изтегляния 289 от 3.7.2017 г.)

За йонийския диалект в българските земи през Античността
Мирена Славова
(изтегляния 188 от 3.7.2017 г.)

Два новооткрити надписа от Пизос
Николай Шаранков Христо Буюклиев
(изтегляния 462 от 3.7.2017 г.)

Una singular lucerna con insripción
Марк Майер
(изтегляния 207 от 3.7.2017 г.)

Едно неофициално тълкуване
Мария Костова
(изтегляния 249 от 3.7.2017 г.)

LUCIUS AVRELIUS SU|RUS BUL (euta) CIVITATIS IUS
Димитър Бояджиев
(изтегляния 220 от 3.7.2017 г.)

Медальон с латински надписи от фонда на НАМ
Красимира Карадимитрова
(изтегляния 250 от 3.7.2017 г.)

Историческа Тракия – династии и царства
Кирил Йорданов
(изтегляния 700 от 3.7.2017 г.)

Неизвестен тип бронзови монети на Мостид
Ставри Топалов
(изтегляния 428 от 3.7.2017 г.)

Бележки към епиграфиката на Кабиле
Ивайло Лозанов
(изтегляния 187 от 3.7.2017 г.)

Рим и Тракия (20/30 г. по Хр. е.)
Иван Тодоров
(изтегляния 331 от 3.7.2017 г.)

T. AURELIUS FULVUS legatus legionis III Gallicae in Moesia (68–69)
Лешек Мрозевич
(изтегляния 260 от 3.7.2017 г.)

The New Baptistery at the Episcopal Basilica in Novae
Андрюш Биернаки
(изтегляния 317 от 3.7.2017 г.)