СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Аспекти на култа към Немезида в Долна Мизия и Тракия


Автори:
Пепа Лунгарова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 101-110

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


428 изтегляния от 3.7.2017 г.