СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Тертулиан и Климент Александрийски за мистериалните практики и християнската доктрина


Автори:
Стела Илиева

Страници: 167-176

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


351 изтегляния от 3.7.2017 г.