СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Античната и съвременната литературна наука за описанието


Автори:
Василена Тодоранова

Страници: 177-188

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


422 изтегляния от 3.7.2017 г.