СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За йонийския диалект в българските земи през Античността


Автори:
Мирена Славова

Страници: 189-198

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


244 изтегляния от 3.7.2017 г.