СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Пътят на професор Златозара Гочева в науката


Автори:
Димитър Бояджиев

Страници: 7-10

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


259 изтегляния от 3.7.2017 г.