СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Богати тракийски гробове и гробници от Източна Тракия


Автори:
Йежи Хатлас Познанския университет „Адам Мицкевич“, Полша

Страници: 281-288

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


666 изтегляния от 3.7.2017 г.