СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рим и Тракия (20/30 г. по Хр. е.)


Автори:
Иван Тодоров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 313-326

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


537 изтегляния от 3.7.2017 г.