СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

T. AURELIUS FULVUS legatus legionis III Gallicae in Moesia (68–69)


Автори:
Лешек Мрозевич

Страници: 327-332

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


274 изтегляния от 3.7.2017 г.