СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Нови моменти в иконографията на Тракийския конник


Автори:
Славка Чернева

Страници: 23-28

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


314 изтегляния от 3.7.2017 г.