Първият коалиционен разрив. Спорът между България и Австро-Унгария в началото на 1916 г.


Владимир Златарски

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


212 изтегляния от 20.12.2017 г.
NA / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Czech Republic / France / Germany / Poland / Russian Federation / Serbia / Ukraine / United Kingdom / United States