СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Какво цели кан Крум с подновяването на договора от 716 година?


Николай Хрисимов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


319 изтегляния от 20.12.2017 г.