Чийфдъмът като феномен. II. Базисни елементи на социално- политическата му организация и тяхната специфика


Стефан Йорданов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


107 изтегляния от 20.12.2017 г.
NA / Bulgaria / Cote D'Ivoire / France / Germany / India / Poland / Russian Federation / United States