Чийфдъмът като феномен. II. Базисни елементи на социално- политическата му организация и тяхната специфика


Стефан Йорданов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


266 изтегляния от 20.12.2017 г.
NA / Anonymous Proxy / Brazil / Bulgaria / Cote D'Ivoire / France / Germany / India / Kazakhstan / Poland / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States