СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Чийфдъмът като феномен. II. Базисни елементи на социално- политическата му организация и тяхната специфика


Стефан Йорданов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


374 изтегляния от 20.12.2017 г.