СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отзив за: Жана Пенчева. Български православни храмове през Възраждането. Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2016, 352 с., с приложения


Автори:
Атанаска Стамболийска

Страници: 500-501

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


270 изтегляния от 20.12.2017 г.