Отзив за: Жана Пенчева. Български православни храмове през Възраждането. Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2016, 352 с., с приложения


Атанаска Стамболийска

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


23 изтегляния от 20.12.2017 г.
Bulgaria / Germany / Russian Federation / United States