СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отзив за: Жана Пенчева. Български православни храмове през Възраждането. Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2016, 352 с., с приложения


Атанаска Стамболийска

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


234 изтегляния от 20.12.2017 г.