СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Наши юбиляри: Проф. д-р Красимира Мутафова. Биобиблиографска справка в чест на 60-годишнината й


Автори:
Невена Неделчева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


386 изтегляния от 20.12.2017 г.