СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2018 / Том 15 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 635 от 29.1.2019 г.)

25 години Център по българска ономастика при Великотърновския университет
Мария Ангелова-Атанасова

(изтегляния 721 от 29.1.2019 г.)

За имената на дунавските острови
Кирил Цанков
DOI: https://doi.org/10.54664/MVLI8829
(изтегляния 1695 от 29.1.2019 г.)

Чашата череп на кан Крум
Веселин Бояджиев
DOI: https://doi.org/10.54664/DIKP1014
(изтегляния 856 от 29.1.2019 г.)

Бележки за името на Пирин планина
Николай Даутов
DOI: https://doi.org/10.54664/BGHQ8184
(изтегляния 995 от 29.1.2019 г.)

Ономастика и нейминг
Йорданка Захариева
DOI: https://doi.org/10.54664/CEWH4401
(изтегляния 911 от 29.1.2019 г.)

Мікротопоніми та живопис: точки дотику
Наталiя Сокил-Клепар
DOI: https://doi.org/10.54664/JNIE2564
(изтегляния 845 от 29.1.2019 г.)

In Memoriam: проф. Александра Васильевна Суперанская (1929 – 2013)
Александр Шапошников

(изтегляния 512 от 29.1.2019 г.)