СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2018 / Том 15 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 177 от 29.1.2019 г.)

25 години Център по българска ономастика при Великотърновския университет
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 180 от 29.1.2019 г.)

Към речника на фамилните имена в България
Людвиг Селимски
(изтегляния 191 от 29.1.2019 г.)

За имената на дунавските острови
Кирил Цанков
(изтегляния 275 от 29.1.2019 г.)

Чашата-череп на кан Крум
Веселин Бояджиев
(изтегляния 213 от 29.1.2019 г.)

Бележки за името на Пирин планина
Николай Даутов
(изтегляния 216 от 29.1.2019 г.)

Ономастика и нейминг
Йорданка Захариева
(изтегляния 212 от 29.1.2019 г.)

Nazwiska mieszczan ukrainskich w ziemi chełmskiej w XVI wieku
Irena Mytnik
(изтегляния 192 от 29.1.2019 г.)

Jeszcze o wielomotywacyjności nazw własnych (na przykładzie nazwisk Duszyński i Karabasz)
Henryk Duszyński-Karabasz
(изтегляния 281 от 29.1.2019 г.)

Димитър Ралчов в историята на българската ономастика
Димитър Маринов
(изтегляния 193 от 29.1.2019 г.)

Деривати з префіксом *Jьz- у слов’янській антропонімії
Вiктор Шульгач
(изтегляния 168 от 29.1.2019 г.)

Адаптация христианских имена карельским языком
Денис Кузьмин
(изтегляния 174 от 29.1.2019 г.)

Фірмоніми як компонент сучасної мовної картини України (на матеріалі назв м. Дніпра)
Ярослава Рыбалка Олена Степаненко
(изтегляния 182 от 29.1.2019 г.)

Мікротопоніми та живопис: точки дотику
Наталiя Сокил-Клепар
(изтегляния 155 от 29.1.2019 г.)

Ономастикон драматичної поеми «Бояриня» Лесі Українки
Тетяна Крупеньова
(изтегляния 135 от 29.1.2019 г.)

Из опыта лексикографирования поэтонимов
Ксения Федотова
(изтегляния 156 от 29.1.2019 г.)

In Memoriam проф. Александра Васильевна Суперанская (1929 – 2013)
Александр Шапошников
(изтегляния 130 от 29.1.2019 г.)