СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2018 / Том 15 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 216 от 29.1.2019 г.)

25 години Център по българска ономастика при Великотърновския университет
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 224 от 29.1.2019 г.)

Към речника на фамилните имена в България
Людвиг Селимски
(изтегляния 255 от 29.1.2019 г.)

За имената на дунавските острови
Кирил Цанков
(изтегляния 421 от 29.1.2019 г.)

Чашата-череп на кан Крум
Веселин Бояджиев
(изтегляния 263 от 29.1.2019 г.)

Бележки за името на Пирин планина
Николай Даутов
(изтегляния 293 от 29.1.2019 г.)

Ономастика и нейминг
Йорданка Захариева
(изтегляния 264 от 29.1.2019 г.)

Nazwiska mieszczan ukrainskich w ziemi chełmskiej w XVI wieku
Irena Mytnik
(изтегляния 257 от 29.1.2019 г.)

Jeszcze o wielomotywacyjności nazw własnych (na przykładzie nazwisk Duszyński i Karabasz)
Henryk Duszyński-Karabasz
(изтегляния 458 от 29.1.2019 г.)

Димитър Ралчов в историята на българската ономастика
Димитър Маринов
(изтегляния 246 от 29.1.2019 г.)

Деривати з префіксом *Jьz- у слов’янській антропонімії
Вiктор Шульгач
(изтегляния 211 от 29.1.2019 г.)

Адаптация христианских имена карельским языком
Денис Кузьмин
(изтегляния 212 от 29.1.2019 г.)

Фірмоніми як компонент сучасної мовної картини України (на матеріалі назв м. Дніпра)
Ярослава Рыбалка Олена Степаненко
(изтегляния 232 от 29.1.2019 г.)

Мікротопоніми та живопис: точки дотику
Наталiя Сокил-Клепар
(изтегляния 204 от 29.1.2019 г.)

Ономастикон драматичної поеми «Бояриня» Лесі Українки
Тетяна Крупеньова
(изтегляния 174 от 29.1.2019 г.)

Из опыта лексикографирования поэтонимов
Ксения Федотова
(изтегляния 203 от 29.1.2019 г.)

In Memoriam проф. Александра Васильевна Суперанская (1929 – 2013)
Александр Шапошников
(изтегляния 154 от 29.1.2019 г.)