СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Материали от: Международната научна конференция. Състояние, проблеми и тенденции в развитието на ономастиката и ономастичните проучвания в началото на III - то хилядолетие


Автори:
Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


237 изтегляния от 29.1.2019 г.