СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Топонимите Марково колено, Маркова стъпка/ Маркови стъпки – митология и етимология


Маргарита Николова

Резюме:

Топонимите „Марково колено”, „Маркова стъпка”, „Маркови стъпки” съдържат митологемата за хиерогамията (свещения брак) на Свещената планина/скала – Великата богиня Майка Земя и нейния син Марко, роден от скалата. Този извод произтича от фалическата символика на мъжките крака – „коляното” и „стъпките” на божествения юноша-мъж Марко.

Ключови думи:


Изтегляне


36 изтегляния от 29.1.2019 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Germany / Romania / Russian Federation / United Kingdom / United States