СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Топонимите Марково колено, Маркова стъпка/ Маркови стъпки – митология и етимология


Автори:
Маргарита Николова

Страници: -

Резюме:

Топонимите „Марково колено”, „Маркова стъпка”, „Маркови стъпки” съдържат митологемата за хиерогамията (свещения брак) на Свещената планина/скала – Великата богиня Майка Земя и нейния син Марко, роден от скалата. Този извод произтича от фалическата символика на мъжките крака – „коляното” и „стъпките” на божествения юноша-мъж Марко.


Ключови думи:


Изтегляне


176 изтегляния от 29.1.2019 г.