СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ономастика и нейминг


Автори:
Йорданка Захариева

Страници: -

Резюме:

В текста се дискутира темата Ономастика и/или Нейминг в контекста на новите технологии през ХХІ век: информационно-комуникационни, маркетингови и бранд технологии, и се поставя въпросът доколко е целесъобразно да се отдели от традиционната ономастика направлението нейминг, при което името се конструира, и чрез него се създава езиков свят от конструирани имена в съответствие със света на конструираните образи.


Ключови думи:

ономастика, нейминг, съвременно състояние, българ- ски език, информационно-комуникационни технологии

Изтегляне


239 изтегляния от 29.1.2019 г.