СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Ономастика и нейминг


Йорданка Захариева

Резюме:

В текста се дискутира темата Ономастика и/или Нейминг в контекста на новите технологии през ХХІ век: информационно-комуникационни, маркетингови и бранд технологии, и се поставя въпросът доколко е целесъобразно да се отдели от традиционната ономастика направлението нейминг, при което името се конструира, и чрез него се създава езиков свят от конструирани имена в съответствие със света на конструираните образи.

Ключови думи:

ономастика, нейминг, съвременно състояние, българ- ски език, информационно-комуникационни технологии

Изтегляне


155 изтегляния от 29.1.2019 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Romania / Russian Federation / Sweden / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States / Uzbekistan