СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

За фамилните имена - Възелов, Костурков, Темелков и Чореков


Ангел Павлов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


15 изтегляния от 29.1.2019 г.
Bulgaria / Germany / Russian Federation / United Kingdom / United States