СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

За фамилните имена - Възелов, Костурков, Темелков и Чореков


Ангел Павлов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


94 изтегляния от 29.1.2019 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Germany / Romania / Russian Federation / Turkey / United Kingdom / United States