СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

За фамилните имена - Възелов, Костурков, Темелков и Чореков


Ангел Павлов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


135 изтегляния от 29.1.2019 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Romania / Russian Federation / Sweden / Turkey / United Kingdom / United States