СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За фамилните имена - Възелов, Костурков, Темелков и Чореков


Автори:
Ангел Павлов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


227 изтегляния от 29.1.2019 г.