СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Деривати з префіксом *Jьz- у слов’янській антропонімії


Вiктор Шульгач

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


124 изтегляния от 29.1.2019 г.
China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Romania / Russian Federation / Serbia / Sweden / Thailand / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States