СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Деривати з префіксом *Jьz- у слов’янській антропонімії


Автори:
Вiктор Шульгач

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


190 изтегляния от 29.1.2019 г.