СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Деривати з префіксом *Jьz- у слов’янській антропонімії


Вiктор Шульгач

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


15 изтегляния от 29.1.2019 г.
Germany / Russian Federation / Serbia / United Kingdom / United States