СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Фірмоніми як компонент сучасної мовної картини України (на матеріалі назв м. Дніпра)


Ярослава Рыбалка Олена Степаненко

Резюме:

В статье анализируются названия предприятий г.Днепра, их структурно- семантические характеристики, закономерности возникновения и функ- ционирования в лингвистическом пространстве. Определяются несколько важных условий создания успешного фирмонима. У статті аналізуються назви підприємств м.Дніпра, їх структурно-семантичні характеристики, закономірності виникнення і функціонування в лінгвістичному просторі. Визначаються декілька важливих умов для створення успішного фірмоніма.

Ключови думи:

онім, фірмонім, номінація, семантика, ономасіологія.

Изтегляне


134 изтегляния от 29.1.2019 г.
Canada / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Romania / Russian Federation / Sweden / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States / Uzbekistan