СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фірмоніми як компонент сучасної мовної картини України (на матеріалі назв м. Дніпра)


Автори:
Ярослава Рыбалка Олена Степаненко

Страници: -

Резюме:

В статье анализируются названия предприятий г.Днепра, их структурно- семантические характеристики, закономерности возникновения и функ- ционирования в лингвистическом пространстве. Определяются несколько важных условий создания успешного фирмонима. У статті аналізуються назви підприємств м.Дніпра, їх структурно-семантичні характеристики, закономірності виникнення і функціонування в лінгвістичному просторі. Визначаються декілька важливих умов для створення успішного фірмоніма.


Ключови думи:

онім, фірмонім, номінація, семантика, ономасіологія.

Изтегляне


205 изтегляния от 29.1.2019 г.