СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

За най-ранната открита публикация по българска ергонимия (Принос към историята на българската ономастика)


Пело Михайлов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


135 изтегляния от 29.1.2019 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / Romania / Russian Federation / Sweden / Turkey / United Kingdom / United States / Uzbekistan