СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За най-ранната открита публикация по българска ергонимия (Принос към историята на българската ономастика)


Автори:
Пело Михайлов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


201 изтегляния от 29.1.2019 г.