СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Църхо и Страхота. Прабългарските имена на св. св. Кирил и Методий


Автори:
Анна Пажимиес

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


821 изтегляния от 29.1.2019 г.