СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА

Историческая топонимия провинции Родопа. Этимологические и лингвострановедческие аспекты


Александр Шапошников

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


86 изтегляния от 29.1.2019 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Germany / Russian Federation / Turkey / United Kingdom / United States