СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Историческая топонимия провинции Родопа. Этимологические и лингвострановедческие аспекты


Автори:
Александр Шапошников

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


215 изтегляния от 29.1.2019 г.