Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Обръщенията към свекър/свекърва, тъст/тъща днес


Автори:
Ния Радева Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 128-134

Резюме:


The paper comments on the phase-out of the forms of address mother and father in modern Bulgarian speech practice when a married couple addresses the partner’s parents. This process is due to public and social conditions, not to the lack of respect and morality.


Ключови думи:

vocabulary, modern Bulgarian speech practice, history of language

Изтегляне


262 изтегляния от 17.12.2021 г.