СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2007 / Том 16 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 581 от 5.6.2017 г.)

Има ли ръжда в Стария завет?
Мони Алмалех

(изтегляния 587 от 5.6.2017 г.)

Що е Контрареформация?
Владимир Сабоурин

(изтегляния 833 от 5.6.2017 г.)

Образи на големия град в три постмодерни английски романа
Елка Симеонова

(изтегляния 597 от 5.6.2017 г.)

Научно съобщение: Текст и реципиент
Димка Димитрова

(изтегляния 914 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Български творци в „Ел Дорадото на младостта”
Николина Бурнева

(изтегляния 645 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Животът на словото като живот на културата
Наталия Няголова

(изтегляния 741 от 5.6.2017 г.)

Хроника: ХХХ Международен летен семинар по български език и култура
Ценка Иванова Светлозар Влайков

(изтегляния 629 от 5.6.2017 г.)

Хроника: ХІ конгрес на МАПРЯЛ
Лиляна Цонева

(изтегляния 600 от 5.6.2017 г.)

In memoriam: Светли думи за проф. дфн Георги Данчев
Димитър Кенанов

(изтегляния 393 от 26.3.2019 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 371 от 26.3.2019 г.)