СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Представителна академична онтология за езика като проблем в историята на новобългарския книжовен език


Автори:
Стефан Гърдев

Страници: 189-190

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


226 изтегляния от 5.6.2017 г.