Хроника: Германистична конференция: „Културен трансфер – изкуството на превода”


Николина Бурнева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


182 изтегляния от 5.6.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Singapore / Ukraine / United Kingdom / United States