СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Германистична конференция: „Културен трансфер – изкуството на превода”


Автори:
Николина Бурнева

Страници: 202-205

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


228 изтегляния от 5.6.2017 г.