СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдено научно звание: Проф. д-р Христина Станева на 65 години


Автори:
Любка Стоичкова

Страници: 206-209

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


212 изтегляния от 5.6.2017 г.