СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдено научно звание: Проф. д-р Паисий Христов на 65 години


Автори:
Красимир Петров

Страници: 210-213

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


219 изтегляния от 5.6.2017 г.