Категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на представите за енергия, сила, контрол, баланс и равновесие


Мирослава Вътова

Резюме:

В настоящата статия вниманието е насочено към категориалните структури ДОБРО и ЛОШО, отразени в лексикалната система на българския език, от гледна точка на теорията за когнитивната метафора, разработена от Дж. Лейкъф и М. Джонсън. Изследването се основава на разбирането, че концептите ДОБРО и ЛОШО безспорно принадлежат на естествения вид опит на човека, но въпреки това изискват определение чрез метафори, тъй като не съществуват обективно, а са резултат от човешкото разбиране за света. Езиковият материал разкрива метафори, базирани на образносхематични представи за ЕНЕРГИЯ, СИЛА, КОНТРОЛ, БАЛАНС и РАВНОВЕСИЕ, послужили за концептуализирането на разглежданите понятия в съзнанието на българина.

Ключови думи:

концептуална метафора, категориите ДОБРО и ЛОШО, образ-схеми, ЕНЕРГИЯ, СИЛА, КОНТРОЛ, БАЛАНС, РАВНОВЕСИЕ

Изтегляне


182 изтегляния от 19.12.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / France / Germany / Israel / Moldova, Republic of / Russian Federation / Spain / Ukraine / United Kingdom / United States