СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Категориите "добро" и "лошо" в българския език на базата на представите за енергия, сила, контрол, баланс и равновесие


Автори:
Мирослава Вътова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 262-271

Резюме:

В настоящата статия вниманието е насочено към категориалните структури ДОБРО и ЛОШО, отразени в лексикалната система на българския език, от гледна точка на теорията за когнитивната метафора, разработена от Дж. Лейкъф и М. Джонсън. Изследването се основава на разбирането, че концептите ДОБРО и ЛОШО безспорно принадлежат на естествения вид опит на човека, но въпреки това изискват определение чрез метафори, тъй като не съществуват обективно, а са резултат от човешкото разбиране за света. Езиковият материал разкрива метафори, базирани на образносхематични представи за ЕНЕРГИЯ, СИЛА, КОНТРОЛ, БАЛАНС и РАВНОВЕСИЕ, послужили за концептуализирането на разглежданите понятия в съзнанието на българина.


Ключови думи:

концептуална метафора, категориите ДОБРО и ЛОШО, образ-схеми, ЕНЕРГИЯ, СИЛА, КОНТРОЛ, БАЛАНС, РАВНОВЕСИЕ

Изтегляне


1225 изтегляния от 19.12.2017 г.