СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия:Възраждане на една традиция (за Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis…)


Автори:
Петя Карамфилова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 274-277

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


322 изтегляния от 19.12.2017 г.