СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Съпоставително изследване за лексикалната асиметрия в българския и чешкия език (за Радост Железарова, Прояви на лексикална асиметрия …)


Автори:
Даниела Константинова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 278-279

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


347 изтегляния от 19.12.2017 г.