СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Ново изследване върху езиковата интерференция (за Ана Кочева, Смесеният език на виенските ...)


Автори:
Владислав Маринов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 280-281

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


368 изтегляния от 19.12.2017 г.