СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Юбилей: За много години, проф. Пенка Радева!


Автори:
Стоян Буров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 284-287

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


422 изтегляния от 19.12.2017 г.