СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българските електронни граматически ресурси в параметрите на универсалността


Автори:
Петя Осенова Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 187-192

Резюме:

Статията описва два подхода към универсалното представяне на езикови ресурси за българския език. Първият се основава на създаването на прецизни ресурсни граматики за различните езици спрямо определена лингвистична теория. Вторият представлява трансформирането на вече съществуващ езиков ресурс спрямо нова анотационна схема. Двата подхода се разглеждат в контекста на българския език, като се посочват техните силни и слаби страни.


Ключови думи:

езикови ресурси, прецизни граматики, универсална схема, български език, езиково моделиране, депендентна теория

Изтегляне


487 изтегляния от 19.12.2017 г.