Българските електронни граматически ресурси в параметрите на универсалността


Петя Осенова

Резюме:

Статията описва два подхода към универсалното представяне на езикови ресурси за българския език. Първият се основава на създаването на прецизни ресурсни граматики за различните езици спрямо определена лингвистична теория. Вторият представлява трансформирането на вече съществуващ езиков ресурс спрямо нова анотационна схема. Двата подхода се разглеждат в контекста на българския език, като се посочват техните силни и слаби страни.

Ключови думи:

езикови ресурси, прецизни граматики, универсална схема, български език, езиково моделиране, депендентна теория

Изтегляне


332 изтегляния от 19.12.2017 г.
Austria / Bulgaria / Cote D'Ivoire / France / Germany / India / Korea, Republic of / Norway / Russian Federation / Serbia / Taiwan / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States