СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Международна научна конференция „Езици, култури, комуникации“


Автори:
Людмила Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 290-291

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


391 изтегляния от 19.12.2017 г.