СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Традиционна международна българистична конференция в Сегед


Автори:
Мария Жерева

Страници: 292-292

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


406 изтегляния от 19.12.2017 г.