СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: ХI международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“


Автори:
Анита Тодоранова

Страници: 294-295

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


87 изтегляния от 5.3.2019 г.