За видовете интернет форуми по съдържание


Русин Коцев

Резюме:

Настоящият материал е опит за преодоляване на асиметрията при описанието на форумите като жанр на интернет комуникацията. Защитава се класификацията на форумите по съдържание, като се оспорва обособяването на форуми по комуникативна цел.

Ключови думи:

интернет комуникация, език, форум, жанр, комуникативна цел, езикови маркери

Изтегляне


226 изтегляния от 19.12.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States