СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Интервю: Фондация „Александър фон Хумболт“ за наука без граници. С нейния учен посланик за България – проф. д-р Лора Тасева, разговаря Николина Бурнева


Автори:
Николина Бурнева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 91-95

Резюме:

Фондация „Александър фон Хумболт“ е най-престижната германска неправителствена организация за подкрепа на изтъкнати учени по цял свят. Интервюто с проф. д-р Лора Тасева, учен посланик за България, популяризира мисията на Фондацията за научни изследвания без граници, информира за 25-годишния юбилей на Хумболтовия съюз в България и за хумболтианците от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.


Ключови думи:

Фондация „Александър фон Хумболт“, учен-посланик, учени без граници

Изтегляне


324 изтегляния от 28.6.2018 г.