СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изберете новото! Сп. „Медии и комуникации на 21 век“


Автори:
Десислава Андреева

Страници: 100-101

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


204 изтегляния от 28.6.2018 г.