СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Нов, убедителен глас. Сп. „VTU Review": Studies in the Humanities and Social Sciences“


Автори:
Амелия Личева

Страници: 102-102

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


202 изтегляния от 28.6.2018 г.