СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: За себе си отвъд стереотипите (за Владимир Пенчев, Българските общности в Средна Европа…)


Автори:
Николай Папучиев

Страници: 103-104

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


220 изтегляния от 28.6.2018 г.