СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Диалогът Изток-Запад и структурализмът (за Виолета Русева, 6 студии по историческа поетика…)


Автори:
Тодор Моллов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 107-109

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


297 изтегляния от 28.6.2018 г.